• FRANK DANDY’S ALLMÄNNA VILLKOR

  KÖP- & ANVÄNDARVILLKOR

  Dessa köpvillkor (“Avtalet” nedan) är anpassade för försäljning på Internet (distanshandel). Frank Dandy AB (Organisationsnummer: 556779-8284) är den säljande parten. Du, (“kunden” nedan), är den köpande parten. Villkoren i detta Avtal är anpassade för försäljning till privatpersoner som fyllt 18 år och till näringsidkare med hemvist i Sverige och vid försäljning av varor (produkter nedan). Hos oss kan du som kund enkelt göra en beställning på Frankdandy.com. Är du näringsidkare och önskar beställa ombeds du kontakta Frankdandy.com innan köpet.
  Villkor eller delar därav i detta Avtal som avviker från tvingande lagstiftning är utan verkan i den mån avvikelsen inte är till förmån för kunden. Denna bestämmelse gäller endast om kunden är privatperson och att köpet avser privat konsumtion.

  När du genomför ett köp godkänner du att Frank Dandy skickar nyhetsbrev/erbjudanden via e-post/sms. Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom en länk i nyhetsbrevet, genom det i sms angivna ”stoppordet” eller så du tar du kontakt med vår kundtjänst.

  PRODUKTER

  Alla produkter som erbjuds på Frankdandy.com är anpassade för bruk på den svenska marknaden. Det innebär bland annat att produkterna uppfyller svenska miljökrav och säkerhetsföreskrifter.

  BESTÄLLNING

  Beställning av Produkterna sker via Frank Dandy’s webbshop www.frankdandy.com. När du lagt en beställning hos oss får du ett orderbekräftelsemejl som kvittot på din beställning: detta e-postmeddelande är endast en bekräftelse och kommer inte att utgöra acceptans av din order. Vid beställning träffas avtal om köp först när Frankdandy.com bekräftat beställningen genom en leveransbekräftelse via e-post. Frankdandy.com ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande. Frankdandy.com förbehåller sig för fel i information samt fel i specifikation, på samtliga i Frankdandy.com:s sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation ska ses som illustrationer, och kan ej heller garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet. Skulle du som konsument anse att produkten du beställt avviker från de bilder som visas på Frankdandy.com går det bra reklamera varan. Vid eventuella felaktigheter i angivande av lagerstatus, förbehålls Frankdandy.com rätten att korrigera detta i efterhand. Detta innebär bland annat att om en produkt i Frankdandy.com:s sortiment har utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är Frankdandy.com ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt oaktat att Kunden beställt densamma enligt ovan.

  PRISER OCH TILLGÄNGLIGHET

  Samtidigt som vi försöker se till att alla detaljer, beskrivningar och priser som visas på denna webbplats är korrekta, så kan fel uppstå. Om vi upptäcker ett fel i priset på varor som du beställt informerar vi dig om detta så snart som möjligt och ger dig möjlighet att bekräfta din beställning till rätt pris eller avbryta det. Om vi inte kan kontakta dig behandlar vi beställningen som avbokad. Om du avbryter och du redan har betalat för varorna får du givetvis full återbetalning.

  LEVERANSVILLKOR

  Leveranstider kan variera beroende på tillgänglighet och beställarens leveransadress. De leveranstider som presenteras på sajten ska därför ses som indikativa. Frank Dandy kan inte ta ansvar för förseningar som uppstår på grund av postgång eller force majeure.
  För beställningar inom EU inkluderar priserna på sajten svensk mervärdesskatt (moms) för närvarande 25 %.
  För beställningar utanför EU så är priserna reducerade och exkluderar alla skatter och eventuella avgifter associerade med import av produkterna. En internationell beställning kan således beläggas med skatt och tull-avgifter även om detta inte alltid är fallet då detta varierar med varornas värde och de skatte-fria tullgränser som respektive land beslutar om. Dessa avgifter ligger utanför Frank Dandy’s kontroll och det är upp till den importerande kunden att betala dessa avgifter.
  Om leveransförsening uppstår meddelar Frankdandy.com Kunden detta via e-post. Kunden har alltid rätt att häva köpet vid långvariga leveransförseningar. Hävning av köp ska ske skriftligen via brev eller e-post.
  Frankdandy.com betalar tillbaka erlagt köpbelopp i samband med att vi får in er retur. En återbetalning kan ta några bankdagar innan den syns på ert konto. Inkommer ni med skriftlig hänvisning reserverar vi oss för att det kan ta upp till 30 dagar efter att skriftlig hävning har inkommit till oss. Det kan finnas tillfällen då det är omöjligt att fullfölja en beställning, till exempel ifall Frankdandy.com:s leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande gentemot Frankdandy.com. Frankdandy.com förbehåller sig därför rätten att friskriva sig från alla krav på ersättning från Kunden gällande leveransförseningar.
  Frankdandy.com ansvarar för transportrisken, d.v.s. risken för att en produkt skadas eller kommer bort under transporten till Kunden. Kunden står för risken vid eventuell retur till Frankdandy.com.
  Kunden måste anmäla eventuella transportskador till Frankdandy.com:s kundtjänst inom skälig tid, senast 60 dagar från det tillfälle då leveransen togs emot. Kunden ansvarar därför för att avemballera och inspektera Produkternas skick snarast efter mottagandet.
  Om Kunden upptäcker en transportskada ska Kunden kontakta kundtjänst via kontaktformuläret här. Observera att produkten inte får användas av Kunden och att Kunden även måste behålla produktens emballage, så att detta kan besiktigas vid handläggning av skadeärende.

  PRISER OCH BETALNING

  De priser och avgifter som anges på Frankdandy.com:s webbplats är inklusive mervärdeskatt (gäller ej utanför EU). I kassan tillkommer en avgift för frakt inom Sverige vid beställningar under 699 kr. (Under vissa kampanjer kan gränsen för fri frakt vara lägre. Detta anges då tydligt på sajten.) För leveranser utanför Sverige gäller andra avgifter, dessa går att se vid kassan.
  För närvarande kan kunden betala sitt köp hos oss antigen via Klarna eller Paypal.
  Se Klarnas villkor här.
  Se Paypal:s villkor här.

  SÄKERHET OCH SEKRETESS

  I samband med Kundens registrering och beställning godkänner Kunden att Frankdandy.com lagrar och använder Kundens uppgifter för att fullfölja sina åtaganden gentemot Kunden. Frankdandy.com dokumenterar även viss kommunikation som Frankdandy.com har med Kunden via telefon eller e-post, för att kunna tillhandahålla den service som Kunden förväntar sig av Frankdandy.com.
  Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har Kunden rätt att få den information som företaget har registrerat. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan Kunden begära att informationen ska rättas eller tas bort.
  Frank Dandy ger ut information om en kund eller en kontoinnehavare till en tredje parter endast i syfte för att administrera beställningen och fullgöra våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig som vår kund och tillhandahålla den service vi erbjuder inklusive tredjeparts betalningslösningar och fraktföretag, samt i försäljnings och marknadsförings syfte av Frank Dandys och Frank Dandys partners och koncernföretags tjänster och produkter.

  ÅNGERRÄTT

  Kunden har alltid 14 dagars ångerrätt enligt Distansavtalslagen. Vi har utökat den rätten för våra kunder till 30 dagar. Ångerrätten gäller endast om produkten är i väsentligen oförändrat skick*, och ångerfristen börjar löpa från den dag Kunden tagit emot produkten. Frankdandy.com betalar tillbaka erlagt köpbelopp senast 30 dagar efter att returnerad produkt kommit Frankdandy.com till godo. Kunden ska själv betala returfrakten och i den mån det är möjligt alltid returnera ångrad produkt i originalförpackning med tillhörande emballage. För att använda sig av ångerrätten ska Kunden kontakta Frankdandy.com via kontaktformuläret här.

  *Om Produkten faller inom kategorin underkläder (kalsonger, trosor & badkläder), vilka betraktas som hygienprodukter, krävs att Produkten är oanvänd och i en obruten förpackning.

  TVISTER OCH LAGVAL

  På dessa allmänna villkor ska svensk rätt tillämpas. Vid eventuell tvist följer vi Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Tvister med anledning av dessa allmänna villkor mellan Frankdandy.com och en Kund som inte är konsument skall prövas vid Stockholms tingsrätt som första och enda instans. Vid frågor eller funderingar om Frankdandy.com:s köp- och användarvillkor kontaktas kundtjänst via kontaktformuläret här.

  HANDLA TRYGGT

  Du kan alltid känna dig trygg när du handlar på Frankdandy.com. Vi har kundens säkerhet i fokus och samarbetar endast med seriösa och etablerade partners för betalningar och leveranser. Frankdandy.com tillämpar dataskyddsförordningen (GDPR) och följer konsumentverkets rekommendationer för e-handel. Om du som kund inte är nöjd efter att ha handlat hos oss strävar vi efter att inom 48 timmar ha hanterat ditt ärende (vardagar). Oftast svarar vi kunden dock redan inom ett dygn.

  BETALNINGSSÄKERHET

  När du handlar på Frankdandy.com erbjuder vi bara säkra betalningsalternativ. Det går att betala med Klarna eller Paypal, vilka vi anser är båda högst säkra och allmänt accepterade betalningsmetoder globalt.

  KLARNAS BETALNINGSALTERNATIV

  Tillsammans med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, erbjuder vi följande betalningsalternativ där betalningen görs direkt till Klarna:

  • Betala inom 14 dagar: Betalningstid är 14 dagar från avsändandet av varorna. Villkoren för betala inom 14 dagar finner du här.
  • Konto: Klarna Konto är en kontokredit som tillhandahålls av Klarna och som ger kredittagaren möjlighet att delbetala sina köp månadsvis med minst 1/24 (minimum 50 SEK) av totala utnyttjade kreditbeloppet eller i enlighet med de i kassan godkända villkoren. För mer information om Klarna Konto inklusive allmänna villkor och Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation finner du här.
  • Betala Direkt: Automatisk dragning från ditt bankkonto: baseras på autogiro och ditt konto debiteras ca två bankdagar efter köpet genomförts eller att varan skickats. Villkoren för användande av autogiro finner du här.
  • Banköverföring: Ditt konto debiteras omedelbart efter att beställningen har lagts.

  Du hittar mer information om Klarna här och kan läsa deras användarvillkor här.

  För att kunna erbjuda en uppsättning av olika betalningsalternativ behöver vi dela dina person-, kontakt- och orderuppgifter med leverantören av respektive betaltjänst. Vi rekommenderar dig att läsa vår sekretesspolicy (se nedan).

  Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas sekretesspolicy.

   

  Integritetspolicy

  Hos Frank Dandy AB (“Frank Dandy“, “vi” eller “oss“) är vi måna om personlig integritet. Denna Integritetspolicy innehåller information om hur och varför vi använder dina personuppgifter i samband med att du besöker vår webbplats www.frankdandy.com  (“webbplatsen“), genomför ett köp eller annars är i kontakt med oss.

  Integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter kopplat till vår behandling av dina personuppgifter och hur du kan göra dem gällande.

  Om du har några frågor kring vår hantering av dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss på kontaktuppgifterna i slutet av denna Integritetspolicy.

  När begreppet “behandling” används i denna Integritetspolicy syftar det på samtliga åtgärder som involverar personuppgifter, exempelvis insamling, registrering, hantering, lagring, delning, tillgång, överföring och radering av personuppgifter.

  Tillämplig dataskyddslagstiftning” betyder från tid till annan gällande lagstiftning, för­ordningar och föreskrifter, inklusive föreskrifter som meddelats av berörda tillsynsmyndig­heter, avseende skydd för fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter och särskilt rätt till skydd av deras personuppgifter som är tillämplig vid aktuell behandling, inklusive Europaparla­mentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska per­soner med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av så­dana upp­gifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (“Dataskyddsförordningen“) samt lagstiftning, förordningar och föreskrifter som kompletterar Dataskyddsförordningen.

  Med “personuppgifter” avses varje upplysning som direkt eller indirekt (t.ex. i kombination med annan information) kan kopplas till en individ.

   

  Varifrån samlar vi in personuppgifter?

  Vi samlar in personuppgifter direkt från dig. Detta kan vara information som du antingen själv lämnar till oss (t.ex. i samband med ett köp) eller när du annars är i kontakt med oss. Det kan också handla om personuppgifter som genereras från den enhet (t.ex. dator, mobiltelefon, surfplatta) du använder när du besöker vår webbplats (t.ex. via cookies och liknande tekniker).

  NÄR OCH VARFÖR BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER?

  Genomföra Köp
  Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera kundförhållandet med dig i samband med din beställning av våra produkter som sker via webbplatsen. Sådan hantering innefattar bl.a. att genomföra din beställning, organisera frakt/leverans och tillhandahålla fakturor och/eller beställningsbekräftelser.

   

  Kategorier av personuppgifter Laglig grund
  • Identitetsuppgifter
  • Kontaktuppgifter
  • Uppgift om köp
  Avtal. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet med dig. Vi behöver be-handla personuppgifterna för att kunna fullgöra din beställning.
  Bevarandetid: Personuppgifter bevaras till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och upp till tre (3) år därefter i syfte att fastställa, göra gällande och försvara eventuella rättsliga anspråk.  Hantera och besvara din feedback samt dina frågor och eventuella klagomål
  Om du kontaktar oss, t.ex. via vår kundtjänst på webbplatsen, kommer vi att behandla dina personuppgifter som du förser oss med för att kommunicera med dig samt hantera dina eventuella frågor och/eller klagomål.

   

  Kategorier av personuppgifter Laglig grund
  • Identitetsuppgifter
  • Kontaktuppgifter
  • Din kommunikation
  • Uppgift om köp
  Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt be-rättigade intresse av att hantera och besvara din feed-back, dina frågor och/eller klagomål som du inkom-mer med.
  Bevarandetid: Personuppgifter bevaras fram till att ditt kundtjänst-ärende har avslutats och därefter för den tid som är nödvän-dig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

   

  Förse dig med information om vår verksamhet och erbjudanden

  Vi kan behandla dina personuppgifter för att skicka information om vår verksamhet, såsom nyheter och erbjudanden. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom att klicka på avregistreringslänken i utskicket eller genom att kontakta oss. Om vi inte samlat in din e-postadress i samband med ditt köp på vår webbplats kommer vi att be om ditt samtycke innan du får del av våra erbjudanden via t.ex. e-post.

   

  Kategorier av personuppgifter Laglig grund
  • Identitetsuppgifter
  • Email adress
  • Telefonnummer
  Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse att skicka ut vårt nyhetsbrev till dig.

   

  Samtycke. Ifall du själv har anmält dig till utskick.

  Bevarandetid: Vi behandlar som utgångspunkt dina personuppgifter för detta ändamål i ett (1) år från din senaste aktivitet, såsom ditt senaste köp, från det att du senaste öppnade e-post från oss eller från att du anmälde dig för utskick. Vi kan också komma att förse dig med information om vår verksamhet och erbjudanden i anslutning till att denna tidsfrist löper ut. I annat fall behandlar vi dina personuppgifter för detta ändamål till dess att du meddelat oss att du inte längre vill ta del av e-postutskicken.

   

  Du har också möjlighet att tacka nej till fortsatt marknadsföring, i vilket fall vi kommer upphöra med marknadsföringen.

   

  Förbättra din upplevelse på vår webbplats

  I syfte att förbättra din upplevelse på vår webbplats och ge dig skräddarsytt innehåll när så är lämpligt kommer vi att samla in och behandla din personuppgifter, t.ex. via cookies och liknande tekniker. Detta innebär att vi t.ex. kan spara information om din webbhistorik och valda inställningar på webbplatsen (såsom språk- och bildskärmsinställningar) för nu nämnda ändamål.

   

  Kategorier av personuppgifter Laglig grund
  • Användargenererade uppgifter
  • Identitetsuppgifter
  • Geografiska uppgifter
  Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förbättra din upplevelse på vår webbplats och ge dig skräddarsytt innehåll.
  Bevarandetid: Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller några personuppgifter och statistik sparas tillsvidare.


  Tillhandahålla dig anpassad marknadsföring

  Vi behandlar dina personuppgifter för att tillhandahålla dig personanpassad marknadsföring som vi tror kan vara av intresse för dig. Detta sker t.ex. med hjälp av cookies och liknande tekniker som hjälper oss och våra samarbetspartners (med vilka vi kan dela dina personuppgifter) att visa relevanta annonser på olika webbplatser baserat på t.ex. din köp-, besöks- och klickhistorik (intressebaserad annonsering).

   

  Kategorier av personuppgifter Laglig grund
  • Användargenererade uppgifter
  • Identitetsuppgifter
  • Geografiska uppgifter
  Samtycke. Behandlingen som möjliggör för oss och våra samarbetspartnerns att förse dig med anpassad marknadsföring sker med stöd av ditt samtycke.
  Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under en period om 12 månader från tidpunkten då senaste sam-tycket lämnades. Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller några personuppgifter och statistik sparas tillsvidare.  Hantera och bemöta rättsliga krav

  I syfte att hantera och bemöta rättsliga krav, t.ex. i samband med en tvist eller en rättsprocess, måste vi i före­kommande fall behandla dina personuppgifter.

   

  Kategorier av personuppgifter Laglig grund
  Samtliga uppgifter som är nödvändiga för att hantera och bemöta det rättsliga kravet. Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav, t.ex. vid en tvist och rättsprocesser.
  Undantag för känsliga personuppgifter
  Eventuella känsliga personuppgifter, inklusive uppgift om brott eller misstanke om brott, behandlas endast om det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.
  Bevarandetid: Personuppgifter bevaras under den tid som är nödvändig för att hantera och bemöta det rättsliga kravet.  Uppfylla rättsliga förpliktelser

  Vi behandlar dina personuppgifter för att i uppfylla rättsliga förpliktelser som gäller för oss, t.ex. rörande bokföring och redovisning samt krav enligt Dataskyddsförordningen.

   

  Kategorier av personuppgifter Laglig grund
  Samtliga uppgifter som samlats in och som är nödvändiga för att uppfylla respektive rättslig skyldighet. Rättslig förpliktelse. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser som gäller för oss.
  Bevarandetid: Personuppgifter bevaras för den tid som är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla de rättsliga förpliktelser som gäller för oss.

  MOTTAGARE SOM VI DELAR PERSONUPPGIFTER MED

  Behandling av personuppgifter

  När det är nödvändigt delar vi personuppgifter med nedan mottagare. Om inget annat anges är namngivna mottagare självständigt personuppgiftsansvariga för deras egen behandling av personuppgifter.

   

  Mottagare Ändamål Laglig grund
  Företag som ombesörjer allmänna varutransporter För att kunna leverera din beställda produkt och därmed uppfylla våra skyldigheter enligt köpeavtalet. Avtal. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra våra avtalsförpliktelser med dig som kund.
  Myndigheter (t.ex. Polisen och Skatteverket) och externa revisorer För att fullgöra eventuella rättsliga förpliktelser som vi omfattas av, t.ex. i samband med begäran från myndigheter eller andra rättsliga krav. Rättslig förpliktelse. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra rätts-liga förpliktelser som vi omfattas av.
  Företag som erbjuder betallösningar För att möjliggöra din betalning av beställd produkt och därmed ingå köpeavtal med dig. Avtal. Behandlingen är nödvändig för att vidta åtgärder på din begäran inför ingående av köpeavtal.
  Myndigheter (inklusive domstolar) och juridiska ombud För att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk. Berättigat intresse. För att tillgodose vårt berättigade intresse av att tvister och ärenden hanteras av behöriga domstolar och ombud.
  Köpare, säljare och externa råd-givare/andra inblandade parter Möjliggöra verksamhetsförändring-ar, t.ex. försäljning eller samman-slagning av verksamheten eller investeringar i övrigt. Berättigat intresse. För att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra verksamhetsförändring-ar.

   

  Tjänsteleverantörer
   
  För att uppfylla ändamålen med behandlingen av personuppgifter delar vi dina personuppgifter med tjänstele­verantörer som vi har anlitat. Dessa leverantörer tillhandahåller t.ex. IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar och IT-system), finansiella tjänster (t.ex. bokföringssystem) och statistiktjänster. De tjänsteleverantö­rer som vi har anlitat får endast behandla dina personuppgif­ter enligt våra uttryck­liga instrukt­ioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att vidta lämpliga tekniska och or­ganisatoriska säker­hetsåtgärder för att skydda dina uppgifter.

   

  Lämpliga skyddsåtgärder för överföringar av personuppgifter till tredjeländer

  Om Frank Dandy överför eller lämnar ut dina personuppgifter till ett mottagare i ett land utanför EU/EES-området (tredjeland) kommer Frank Dandy att säkerställa att lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits (såsom EU-kommissionens standardavtalsklausuler och övriga nödvändiga åtgärder) för att skydda personuppgifterna.

  Enligt Tillämplig dataskyddslagstiftning har du rätt att, på begäran, få en kopia av den dokumentation som påvisar att nödvändiga skyddsåtgärder har vidtagits i syfte att skydda dina personuppgifter vid överföring till ett tredjeland. Om du vill veta mer om behandlingen av dina personuppgifter och om dina personuppgifter överförs till ett tredjeland, vänligen kontakta oss på de kontaktuppgifter som framgår nedan.

   

  DINA RÄTTIGHETER

   Rättigheter i förhållande till dina personuppgifter

  I samband med vår behandling av dina personuppgifter har du, under vissa förutsättningar, rätt att göra gällande följande rättigheter:

  Tillgång

  Du kan begära att få en bekräftelse på om dina personuppgifter behandlas eller inte och, om de behandlas, begära tillgång till dina personuppgifter och ytterligare information såsom ändamålet med behandlingen. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Om begäran framförs elektroniskt kommer även informationen att erhållas i ett elektroniskt format som är allmänt använt om du inte begär något annat.

  Rättelse

  Om du upptäcker att personuppgifter relaterade till dig är felaktiga, ofullständiga eller oriktiga har du rätt att få dina personuppgifter rättade.

  Invända mot särskild behandling

  Du kan invända mot behandling av dina personuppgifter som grundas på ett berättigat intresse, mot bakgrund av den särskilda situationen och till behandling som sker för direktmarknadsföringsändamål. Om vi inte kan uppvisa ett avgörande berättigat skäl för att fortsätta behandlingen som väger tyngre än dina intressen, eller om inte behandlingen är nödvändig för att fastställa, göra gällande och försvara rättliga anspråk, så är vi skyldiga att upphöra med behandlingen.

  Radering

  Du kan få dina personuppgifter raderade under vissa omständigheter, t.ex. när personuppgifterna inte längre behövs för att uppnå det ändamål för vilket personuppgifterna samlades in.

  Begränsning av behandling

  Du kan be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till att endast innefatta lagring av dina personuppgifter under särskilda omständigheter, t.ex. när behandlingen är olaglig men du inte vill att dina personuppgifter raderas.

  Återkalla samtycke

  Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter i den utsträckning behandlingen baseras på ditt samtycke.

  Dataportabilitet

  Du har rätt att begära att få en maskinläsbar kopia av de personuppgifter som behandlas på grundval av ditt samtycke eller då behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig, och då personuppgifter erhållits av dig (dataportabilitet), och att begära att informationen överförs till en annan personuppgiftsansvarig (om möjligt).

  Klagomål till tillsynsmyndighet

  Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina personuppgifter. Du har dock även alltid rätt att framföra klagomål avseende behandlingen av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om hur du kontaktar Integritetsskyddsmyndigheten, besök www.imy.se.

   

   

  KONTAKTA OSS

   

   

   

   

  Om du har några frågor avseende behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt Tillämplig dataskyddslagstiftning, vänligen kontakta FRANK DANDY på kontaktuppgifterna nedan. Vi äger rätt att vid behov ändra och komplettera denna integritetstext.

  Personuppgiftsansvarig

  Frank Dandy AB, org. nr. 556779-8284, Warfvinges Väg 30, 112 51 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs i denna Integritetspolicy.

  E-postadress:
  support@frankdandy.com

  Denna Integritetspolicy uppdaterades senas: 19/5 – 2022

   

  KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER

  Nedan hittar du en förklaring till de kategorier av personuppgifter som vi kan samla in och spara om dig.

   

  Kategorier av personuppgifter Exempel på personuppgifter
  Användargenererade uppgifter Klick- och besökshistorik, teknisk data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform), information om hur du har interagerat med oss, inloggningsmetod, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, hur du når och lämnar tjänsten etc.
  Din kommunikation Personuppgifter som du anger i din kommunikation med oss, kommentarer/omdömen på vår webbplats
  Geografiska uppgifter Lokaliseringsuppgift från din enhet som t.ex. inhämtas via cookies
  Identitetsuppgifter Namn, IP-adress
  Inloggningsuppgifter Användarnamn/e-postadress, lösenord
  Kontaktuppgifter Adress, e-postadress, telefonnummer
  Uppgift om köp Köptidpunkt, betalningsmetod, orderhistorik, leveransadress, faktureringsadress, produktproblem
   

  Cookie Policy

  We use cookies, web beacons and similar tracking technologies (“cookies“) on our website and in the context of our email correspondence (collectively referred to as the “website”) and this cookie policy (“Cookie policy”) explains how we use cookies when you visit our website and otherwise interact with us on the basis of our email correspondence.

  Some of the cookies that are used on our website will collect data that can be directly or indirectly related to you as an individual (i.e. personal data), while other activities on this website are logged only on an aggregated level.

  For more information regarding the processing of your personal data, please see our privacy no­tice.

  1. What are cookies?

  A cookie is a text file placed on your device, e.g. computer, mobile device or tablet by web page servers when you visit websites.

  We use session cookies and persistent cookies on our website.

  • Session cookies are stored during the period there is an active session, i.e. during the period you use the website. Session cookies are normally deleted when you close your web browser.
  • Persistent cookies are stored on your device until the set expiration date for each cookie or until you manually delete the cookie from your device.

  The cookies used on our website will only be stored on your computer, mobile device or tablet during the period under which it is necessary in order to fulfil the purpose and the function with each cookie.

  Web beacons are transparent images which may be included in e-mails sent to you.

  Similar technologies are technologies that store information in your web browser or on your device in a similar way as cookies and web beacons.

  2. Consent to our use of cookies

  Please note that consent is not required for use of cookies that are strictly necessary for the operation of the website.

  Different browsers make different controls available to you. Below you will find instructions on how to manage your cookie settings for some of the most common browsers. Please note that the providers of the browsers may change their cookie setting functions at any time.

  In your web browser settings you may choose to block the use of cookies, view what type of cookies that have been stored on your device and delete cookies stored on your device. However, if you block all cookies on our website, you may be unable to access certain areas of our website and certain functions and pages may not work as intended.

  Different browsers make different controls available to you. Below you will find instructions on how to manage your cookie settings for some of the most common browsers. Please note that the providers of the browsers may change their cookie setting functions at any time.

  3. Information about the cookies we use

  We use cookies on our website to provide you with a good experience. Some cookies are technically necessary in order to provide the website and its functionality. We also use cookies to give you the best possible user experience, to produce anonymous statistics and to show you customised advertising.

  Strictly necessary cookies

  Strictly necessary cookies are essential in order to enable you to navigate on the website and use its features. 

  Performance/analytics cookies

  We use performance/analytics cookies to improve the service for our website visitors. 

  This is done by way of analysing how our website visitors use the website and to monitor the website’s performance. This enables us to provide a high-quality experience by customising our offer, and identifying and fixing issues. For example, we may track which pages that are most popular and which method of linking between pages that is most effective. 

  Advertising cookies

  Advertising cookies (or targeting cookies) collect information about the browsing habits associated with your device and are used to make advertising more relevant to you. They are also used by third party services provided on the website, such as ‘Like’ or ‘Share’ buttons.

  These third parties put down advertising cookies both when you visit the website, and when you use their services and navigate away from the website. Their privacy practices are set out below:

  You can opt out of the advertising cookies set by these third parties here.

  In the table below, you can read about which cookies we use on our website as well as the providers, purposes and retention periods of such cookies.

  4. Contact us

  Should you have any questions regarding our use of cookies, please do not hesitate to contact us. Please see below for contact details.

  E-mail:
  support@frankdandy.com

  Adress:
  Frank Dandy AB
  WARFVINGES VÄG 30 
  112 51 Stockholm
  Sweden

  We may update this policy from time to time. We recommend that you visit this page on a regular basis to get the latest information regarding the cookies we use on our website.

  Last updated: 19 maj 2022